Opieka prawna na abonament

Czy rzecznik pracowników będzie lekarstwem na bolączki załogi?

Pojawia się jednak pytanie, co dalej stanie się z problemami/ wątpliwościami zgłaszanymi przez pracowników takiemu rzecznikowi? - Pracodawca, zatrudniając rzecznika pracownika musi przewidzieć procedurę załatwiania zgłaszanych mu spraw przez osoby odpowiedzialne za określone sfery życia zakładu pracy. Brak takiej procedury spowoduje, że rzecznik będzie jedynie powiernikiem-terapeutą, który wysłucha pracownika, ale nie będzie w stanie zrobić niczego więcej – wyjaśnia Tomasz Skowroński z LexCare Opieka Prawna na Abonament.

Wynika z tego, że taki rzecznik powinien znać się nie tylko na prawie pracy i sprawach kadrowych, ale również po trochę być psychologiem i socjologiem oraz posiadać umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi. Czy zatem nie jest to po prostu specjalista z działu HR? Czy rzecznik pracowników jest faktycznie stanowiskiem potrzebnym?

- Zwróćmy uwagę, że ta funkcja nie jest nowością. Istnieją już bowiem takie komórki organizacyjne jak zespół zasobów ludzkich lub tzw. kadry na poziomie zakładu pracy. Coraz częściej pojawiają się w większych przedsiębiorstwach komisje ds. dyskryminacji, mobbingu, którym pracownicy zgłaszają zaistniałe naruszenia oraz komisje pojednawcze pomagające polubownie rozwiązywać spory pracownicze – odpowiada nasz ekspert.

Dlaczego pracownicy wysyłają anonimy do PIP-u?

Pamiętajmy, że w niektórych zakładach pracy są także związki zawodowe, których pozycja z uwagi na uprawnienia przyznane im ustawą oraz zagwarantowaną tam ochroną wydają się znacznie silniejsza aniżeli pracownika zatrudnionego na stanowisku rzecznika. W trudnych sytuacjach pomocą pracownikom służy także Państwowa Inspekcja Pracy.

Niemniej stanowisko rzecznika pracowników może przydać się w większych firmach oraz w korporacjach, gdzie kontakt z szefem jest utrudniony. W małych firmach rzecznik może okazać się pustym i zbędnym stanowiskiem. Jak twierdzi Tomasz Skowroński, istnieje duże ryzyko, że wykreowanie stanowiska rzecznika pracowników spowoduje zwiększenie dystansu pomiędzy pracownikami i pracodawcą. W dodatku może stworzyć obraz pracodawcy jako istoty wyższej, z którą pracownik nie może bezpośrednio porozmawiać i zmuszony jest zwracać się do pośrednika. To z kolei może zaburzyć dobrą atmosferę w pracy.

Publikacja z dnia 03.03.2011, Bankier.pl

Barbara Sielicka 
 

Strefa Klienta
Logowanie
Masz pytania?
Zadzwoń lub wypełnij formularz.
533 22 22 33

Koszt połączenia według taryfy
operatora.

Wyślij