Opieka prawna na abonament

Pracownica na urlopie wychowawczym otrzyma zasiłek macierzyński bez potrzeby udzielenia jej urlopu macierzyńskiego

Powstaje wątpliwość, czy warunkiem przyznania pracownicy zasiłku macierzyńskiego w przypadku urodzenia dziecka w trakcie urlopu wychowawczego jest udzielenie pracownicy urlopu macierzyńskiego.

Kodeks pracy stanowi, że pracownicy przysługuje urlop macierzyński i określa jego wymiar (art. 180 §1 Kodeksu pracy). W trakcie urlopu macierzyńskiego pracownica otrzymuje zasiłek macierzyński. Z przytoczonego przepisu wynika, że urlop macierzyński powinien zostać udzielony każdej pracownicy, która urodziła dziecko, a pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego, o ile pracownica nie składała wniosku o udzielenie tego urlopu wcześniej, jest dzień urodzenia dziecka.

Jednakże pracownik nie może przebywać jednocześnie na więcej niż jednym urlopie, bez względu na tytuł tego urlopu. Oznacza to, że pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym nie można udzielić jednocześnie urlopu macierzyńskiego. Urodzenie dziecka nie przerywa urlopu wychowawczego ani nie powoduje jego przekształcenia w urlop macierzyński. Możliwość udzielenia urlopu macierzyńskiego pracownicy pozostającej na urlopie wychowawczym powstanie dopiero wówczas, gdy pracownica zrezygnuje z urlopu wychowawczego przed dniem urodzenia dziecka. W takim wypadku począwszy od dnia urodzenia dziecka zostanie jej udzielony urlop macierzyński.

Pracownica, która będzie kontynuowała swój urlop wychowawczy uzyska zasiłek macierzyński, podobnie jak pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim. Wynika to z treści przepisu art. 29 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa. Zgodnie z nim zasiłek macierzyński przysługuje również pracownicy, która urodziła dziecko w okresie urlopu wychowawczego.

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa nie uzależnia wypłaty zasiłku macierzyńskiego od udzielenia pracownicy urlopu macierzyńskiego. Okolicznością decydującą o powstaniu uprawnienia do wypłaty zasiłku macierzyńskiego jest bowiem fakt urodzenia dziecka. Nie jest zatem zasadne żądanie przez ZUS, przy ubieganiu się o zasiłek macierzyński w razie urodzenia dziecka w okresie urlopu wychowawczego, zaświadczenia pracodawcy o udzieleniu urlopu macierzyńskiego.

W przypadku urodzenia dziecka w trakcie urlopu wychowawczego zasiłek będzie wypłacany przez okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego po porodzie. Wobec tego, że co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu (art. 180 §3 Kodeksu pracy) w praktyce zasiłek będzie wypłacany o 2 tygodnie krócej niż w przypadku zasiłku wypłacanego w okresie urlopu macierzyńskiego. Jeżeli jednak pełny wymiar urlopu macierzyńskiego wykroczy poza udzielony urlop wychowawczy (urlop wychowawczy skończy się zanim minie okres wypłacania zasiłku macierzyńskiego), pracownicy przysługuje pełny wymiar okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego, czyli bez skracania go o 2 tygodnie.

Publikacja z dnia 10.02.2011, biznes-firma.pl

oprac. LexCare – Opieka Prawna na Abonament / lexcare.pl
 

Strefa Klienta
Logowanie
Masz pytania?
Zadzwoń lub wypełnij formularz.
533 22 22 33

Koszt połączenia według taryfy
operatora.

Wyślij