Opieka prawna na abonament

Aktualności prawne

2014-06-27

Będzie można odzyskać prawo do wykonywania zawodu

Sejm wczoraj uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw, która dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2010 r. (sygn. akt: K 1/2009). W tym orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z Konstytucją przepisy uniemożliwiające ubieganie się o ponowny wpis na listę członków danego samorządu zawodowego osobie skreślonej z powodów dyscyplinarnych. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego dotychczas obowiązujące przepisy w tym zakresie były nadmiernie rygorystyczne i naruszały godność tych osób. Chodzi o zawody adwokata, radcy prawnego, lekarza weterynarii, notariusza, farmaceuty, komornika sądowego, architekta, inżyniera budownictwa oraz urbanisty, rzecznika patentowego i diagnosty laboratoryjnego.

Nowe przepisy przewidują przyznanie osobie skreślonej z listy danego samorządu prawa ubiegania się o ponowny wpis lub też dają możliwość uzyskania ponownego prawa wykonywania zawodu. Dodatkowo pojawiła się instytucja zatarcia orzeczenia w stosunku do niektórych kar dyscyplinarnych. W przypadku zawodów prawniczych, w celu zagwarantowania wysokiej jakości wykonywanych usług, stosunku do osób wracających do zawodu po orzeczeniu dyscyplinarnym, które nie wykonywały zawodu przez co najmniej 10 lat, ustawa przewiduje konieczność ponownego zdania egzaminu - wyjaśnia radca prawny LexCare. W przypadku przedstawicieli innych zawodów prowadzone mają być szkolenia uzupełniające.

Nowelizacja czeka na publikację.
 

Strefa Klienta
Logowanie
Masz pytania?
Zadzwoń lub wypełnij formularz.
533 22 22 33

Koszt połączenia według taryfy
operatora.

Wyślij