Opieka prawna na abonament

Prawnik dla Ciebie

Prawnik dla Ciebie jest pakietem skierowanym do osób fizycznych i obejmuje pomoc prawną w indywidualnych bieżących sprawach klienta.

Pomoc prawna w ramach pakietu obejmuje:

 • sprawy z zakresu prawa cywilnego, w tym umowy, sprawy spadkowe, konsumenckie, lokalowe, z zakresu prawa rzeczowego, w tym związane z nieruchomościami, wieczysto-księgowe,
 • sprawy dotyczące aktów stanu cywilnego,
 • sprawy małżeńskie,
 • sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • sprawy administracyjne,
 • sprawy karne i wykroczenia, z wyłączeniem przestępstw i wykroczeń skarbowych.

W ramach pakietu klient otrzymuje:

 • nielimitowaną liczbę porad prawnych drogą elektroniczną (e-mail, serwis www z indywidualnym kontem), telefoniczną oraz w postaci konsultacji osobistych dotyczących poszczególnych zagadnień z zakresu dziedzin prawa objętych pakietem,
 • weryfikację dokumentów prawnych,
 • przygotowanie dokumentów prawnych; usługa ta obejmuje przygotowanie następujących rodzajów dokumentów: wezwania do zapłaty, wezwania do podjęcia innych działań lub zaniechania pewnych działań, projektu pełnomocnictwa, projektu pozwu, projektu wniosku w postępowaniu nieprocesowym, zabezpieczającym i egzekucyjnym, projektów pism i wniosków w sprawach konsumenckich, przygotowanie i zmiana testamentu (1 (jeden) raz w roku),
 • reprezentację klienta w sądzie I instancji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • reprezentację klienta przed organami administracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • reprezentację klienta przed organami ścigania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Regulamin Świadczenia Usług przez LexCare Sp. z o.o.

UWAGA: Pakiet nie obejmuje spraw dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez klienta.

Cena pakietu Prawnik dla Ciebie to jedyne 200 zł brutto miesięcznie. Przy zawarciu umowy pobierana jest jednorazowa opłata rejestracyjna w wysokości 24,60 zł brutto.

Strefa Klienta
Logowanie
Masz pytania?
Zadzwoń lub wypełnij formularz.
533 22 22 33

Koszt połączenia według taryfy
operatora.

Wyślij