Opieka prawna na abonament

Prawnik dla Firmy

Prawnik dla Firmy to oferta skierowana do mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek osobowych i kapitałowych oraz stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych.

W ramach pakietu klient ma zapewnioną pomoc prawną w bieżących sprawach dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa i prowadzonej działalności, z wyłączeniem spraw podatkowych.
 
Pomoc prawna w ramach pakietu obejmuje:

  • sprawy z zakresu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
  • sprawy z zakresu kodeksu spółek handlowych, z wyłączeniem spraw z zakresu łączenia, podziału i przekształcenia spółek,
  • sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • sprawy związane z krajowym rejestrem sądowym,
  • sprawy z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego,
  • sprawy z zakresu prawa administracyjnego, z wyłączeniem spraw celnych,
  • sprawy cywilne i gospodarcze, w tym przygotowanie/weryfikacja umów, postępowania sądowe.

Regulamin Świadczenia Usług przez LexCare Sp. z o.o.

UWAGA: Pakiet Prawnik dla Firmy nie obejmuje indywidualnych spraw klienta i członków jego najbliższej rodziny. W przypadku osób fizycznych wykupujących pakiet Prawnik dla Firmy stosowane są stawki preferencyjne przy nabywaniu pakietów Prawnik dla Ciebie lub Prawnik dla Rodziny. 

Cena pakietu Prawnik dla Firmy już od 150 zł netto miesięcznie dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Dla spółek jawnych, partnerskich i komandytowych miesięczny abonament wynosi już od 300 zł netto, dla spółek komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych – od 400 zł netto, dla stowarzyszeń fundacji, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowe od 400 zł netto/miesięcznie. Cena miesięcznego abonamentu uzależniona jest od formy prawnej prowadzonej działalności, rodzaju i charakteru tej działalności, obrotów rocznych, liczby pracowników.

Przy zawarciu umowy pobierana jest jednorazowa opłata rejestracyjna w wysokości 20 zł netto. 
 
 

Strefa Klienta
Logowanie
Masz pytania?
Zadzwoń lub wypełnij formularz.
533 22 22 33

Koszt połączenia według taryfy
operatora.

Wyślij