Opieka prawna na abonament

Prawnik dla Pracownika

Pakiet Prawnik dla Pracownika to propozycja dla pracodawców chcących skuteczniej motywować swoich pracowników. Mogą oni wykupić pakiet dla swojego pracownika, albo częściowo finansować pakiet.

Opieka prawna pracownika to:

 • ograniczenie absencji pracowników związanej z przedłużającymi się sprawami prawnymi
 • bezpieczeństwo pracowników w sytuacjach życiowych wymagających znajomości prawa
 • skuteczny motywator
   

Pomoc prawna w ramach pakietu obejmuje:

 • sprawy z zakresu prawa cywilnego, w tym umowy, sprawy spadkowe, konsumenckie, lokalowe, z zakresu prawa rzeczowego, w tym związane z nieruchomościami, wieczysto-księgowe,
 • sprawy dotyczące aktów stanu cywilnego,
 • sprawy małżeńskie,
 • sprawy administracyjne,
 • sprawy karne i wykroczenia, z wyłączeniem przestępstw i wykroczeń skarbowych.

W ramach pakietu klient otrzymuje:

 • nielimitowaną liczbę porad prawnych drogą elektroniczną (e-mail, serwis www z indywidualnym kontem), telefoniczną oraz w postaci konsultacji osobistych dotyczących poszczególnych zagadnień z zakresu dziedzin prawa objętych pakietem,
 • weryfikację dokumentów prawnych,
 • przygotowanie dokumentów prawnych; usługa ta obejmuje przygotowanie następujących rodzajów dokumentów: wezwania do zapłaty, wezwania do podjęcia innych działań lub zaniechania pewnych działań, projektu pełnomocnictwa, projektu pozwu, projektu wniosku w postępowaniu nieprocesowym, zabezpieczającym i egzekucyjnym, projektów pism i wniosków w sprawach konsumenckich, przygotowanie i zmiana testamentu (1 (jeden) raz w roku),
 • reprezentację klienta w sądzie I instancji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • reprezentację klienta przed organami administracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • reprezentację klienta przed organami ścigania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Istnieje możliwość rozszerzenia pakietu Prawnik dla Pracownika o członków najbliższej rodziny pracownika. W takim wypadku pakiet odpowiada zakresem pakietowi Prawnik dla Rodziny (z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy pomiędzy pracodawcą wykupującym/współfinansującym pakiet a objętymi pakietem członkami rodziny pracownika).

Regulamin Świadczenia Usług przez LexCare Sp. z o.o.

UWAGA: Pakiet nie obejmuje usług w zakresie prawa pracy pomiędzy pracodawcą wykupującym/współfinansującym pakiet a objętym nim pracownikiem (chyba, że umowa między LexCare i Pracodawcą stanowi inaczej). 

Cena pakietu Prawnik dla Pracownika już od 60 zł brutto miesięcznie za każdego pracownika objętego pakietem. Przy zawarciu umowy pobierana jest jednorazowa opłata rejestracyjna w wysokości 24,60 zł brutto za każdego pracownika objętego pakietem.

Strefa Klienta
Logowanie
Masz pytania?
Zadzwoń lub wypełnij formularz.
533 22 22 33

Koszt połączenia według taryfy
operatora.

Wyślij