Opieka prawna na abonament

Prawnik dla Rodziny

Prawnik dla Rodziny stanowi rozszerzenie pakietu Prawnik dla Ciebie o członków najbliższej rodziny klienta: współmałżonka i dzieci wspólne, dzieci klienta lub dzieci współmałżonka. W ramach pakietu Prawnik dla Rodziny ochroną prawną objęta jest cała najbliższa rodzina klienta i dotyczące jej sprawy.

Pomoc prawna w ramach pakietu obejmuje:

 • sprawy z zakresu prawa cywilnego, w tym umowy, sprawy spadkowe, konsumenckie, lokalowe, z zakresu prawa rzeczowego, w tym związane z nieruchomościami, wieczysto-księgowe,
 • sprawy dotyczące aktów stanu cywilnego,
 • sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • sprawy administracyjne,
 • sprawy karne i wykroczenia, z wyłączeniem przestępstw i wykroczeń skarbowych.

W ramach pakietu klient otrzymuje:

 • nielimitowaną liczbę porad prawnych drogą elektroniczną (e-mail, serwis www z indywidualnym kontem), telefoniczną oraz w postaci konsultacji osobistych dotyczących poszczególnych zagadnień z zakresu dziedzin prawa objętych pakietem,
 • weryfikację dokumentów prawnych,
 • przygotowanie dokumentów prawnych; usługa ta obejmuje przygotowanie następujących rodzajów dokumentów: wezwania do zapłaty, wezwania do podjęcia innych działań lub zaniechania pewnych działań, projektu pełnomocnictwa, projektu pozwu, projektu wniosku w postępowaniu nieprocesowym, zabezpieczającym i egzekucyjnym, projektów pism i wniosków w sprawach konsumenckich, przygotowanie i zmiana testamentu (1 (jeden) raz w roku),
 • reprezentację klienta w sądzie I instancji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • reprezentację klienta przed organami administracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • reprezentację klienta przed organami ścigania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Regulamin Świadczenia Usług przez LexCare Sp. z o.o.

UWAGA: Pakiet nie obejmuje usług w zakresie spraw małżeńskich, władzy rodzicielskiej oraz dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez klienta, współmałżonka, dzieci wspólne, dzieci klienta lub współmałżonka, a także spraw dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta, jego współmałżonka, dzieci wspólne, dzieci Klienta lub dzieci współmałżonka. 

Cena pakietu Prawnik dla Rodziny to jedyne 200 zł brutto miesięcznie za pierwszego członka rodziny plus 50 zł brutto miesięcznie za każdego kolejnego członka rodziny objętego pakietem. Przy zawarciu umowy pobierana jest jednorazowa opłata rejestracyjna w wysokości 24,60 zł brutto za każdą osobę objętą pakietem. 

Strefa Klienta
Logowanie
Masz pytania?
Zadzwoń lub wypełnij formularz.
533 22 22 33

Koszt połączenia według taryfy
operatora.

Wyślij