Opieka prawna na abonament

Pytania i odpowiedzi

Dział "Pytania i odpowiedzi" zawiera krótkie i zwięzłe wyjaśnienia najczęstszych wątpliwości związanych opieką prawną na abonament i dotyczących oferty, zakresu opieki, opłat, korzystania z opieki prawnej przez Internet, itd. Dział jest systematycznie uzupełniany. Jeśli Twoim zdaniem istnieje zagadnienie, które powinno znaleźć się w tym dziale – napisz do nas.

Rozwiń wszystkie
Podstawowe informacje
 1. Jak mogę zostać klientem LexCare?

  Aby zostać klientem LexCare Opieka Prawna na Abonament wystarczy wypełnić formularz „Zostań Klientem” na stronie www.lexcare.pl. W formularzu należy podać: imię i nazwisko, numer telefonu (razem z numerem kierunkowym w przypadku numerów stacjonarnych i bez spacji, np. 421234567 dla numerów stacjonarnych lub 123456789 dla numerów komórkowych) oraz adres e-mail. Po wysłaniu formularza przedstawiciel LexCare skontaktuje się w celu przedstawienia oferty i umówienia spotkania.

  Można również skontaktować się z infolinią 533 22 22 33.

 2. Jak działa opieka prawna na abonament?

  Wykupując abonament w LexCare uzyskujesz możliwość korzystania z pomocy prawnej bez dodatkowych kosztów porady prawnej. LexCare zapewnia profesjonalnych prawników (Radca Prawny lub Adwokat z ubezpieczenim OC min. 1,2 mln zł), którzy są do Twojej dyspozycji w zakresie wykupionego pakietu. Korzystając z pomocy prawników LexCare nie ponosisz dodatkowych kosztów spotkania, przygotowania pisma procesowego, udziału w rozprawie, itp.

 3. Kto świadczy pomoc prawną w LexCare?
  Opiekę prawną w ramach abonamentów LexCare prowadzą profesjonalni prawnicy z uprawinieniami czyli Radcowie Prawni i Adwokaci. Każdy z prawników posiada ubezpieczenie OC min. 1,2 mln zł.
Infolinia, konto klienta
 1. Jak mogę skontaktować się z prawnikiem?

  Kontakt z prawnikiem LexCare Opieka Prawna na Abonament jest możliwy w dwojaki sposób:

  • dzwoniąc na infolinię 533 22 22 33,

    

  • wysyłając zapytanie za pośrednictwem strony www.lexcare.pl; wysłanie zapytania jest możliwe po uprzednim zalogowaniu się przez klienta.
Zakres usług
 1. W jakich sprawach mogę uzyskać porady prawnej?

  Zakres spraw, w jakich można uzyskać porady prawnej wynika z rodzaju wykupionego pakietu.

  Ponadto, klient może uzyskać w ramach wykupionego pakietu pomoc prawną w zakresie wyłącznie takich czynności i zdarzeń, które miały miejsce w trakcie obowiązywania umowy z LexCare.

 2. Jakie rodzaje spraw obejmuje pakiet Prawnik dla Ciebie?

  Pomoc prawna w ramach pakietu Prawnik dla Ciebie obejmuje następujące rodzaje spraw:

  • sprawy z zakresu prawa cywilnego, w tym umowy, sprawy spadkowe, konsumenckie, lokalowe, z zakresu prawa rzeczowego, w tym związane z nieruchomościami, wieczysto-księgowe,
  • sprawy dotyczące aktów stanu cywilnego,
  • sprawy małżeńskie,
  • sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • sprawy administracyjne,
  • sprawy karne i wykroczenia, z wyłączeniem przestępstw i wykroczeń skarbowych
  •  
 3. Jakie rodzaje spraw obejmuje pakiet Prawnik dla Rodziny?

  Pomoc prawna w ramach pakietu Prawnik dla Rodziny obejmuje następujące rodzaje spraw:

  • sprawy z zakresu prawa cywilnego, w tym umowy, sprawy spadkowe, konsumenckie, lokalowe, z zakresu prawa rzeczowego, w tym związane z nieruchomościami, wieczysto-księgowe,
  • sprawy dotyczące aktów stanu cywilnego,
  • sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • sprawy administracyjne,
  • sprawy karne i wykroczenia, z wyłączeniem przestępstw i wykroczeń skarbowych.
 4. Kogo mogę objąć pakietem Prawnik dla Rodziny?

  Pakietem Prawnik dla Rodziny można objąć następujące osoby: współmałżonka, dzieci wspólne klienta i współmałżonka, dzieci klienta lub dzieci współmałżonka klienta.

 5. Jakie sprawy objęte są pakietem Prawnik dla Pracownika?

  Pomoc prawna w ramach pakietu Prawnik dla Pracownika obejmuje następujące rodzaje spraw:

  • sprawy z zakresu prawa cywilnego, w tym umowy, sprawy spadkowe, konsumenckie, lokalowe, z zakresu prawa rzeczowego, w tym związane z nieruchomościami, wieczysto-księgowe,
  • sprawy dotyczące aktów stanu cywilnego,
  • sprawy małżeńskie,
  • sprawy administracyjne,
  • sprawy karne i wykroczenia, z wyłączeniem przestępstw i wykroczeń skarbowych.
 6. Jakie rodzaje spraw obejmuje pakiet Prawnik dla Firmy?

  Pomoc prawna w ramach pakietu Prawnik dla Firmy obejmuje:

  • sprawy z zakresu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
  • sprawy z zakresu kodeksu spółek handlowych,
  • sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • sprawy związane z krajowym rejestrem sądowym,
  • sprawy z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego,
  • sprawy z zakresu prawa administracyjnego,
  • sprawy cywilne i gospodarcze, w tym przygotowanie/weryfikacja umów, postępowania sądowe.
 7. Kto może wykupić pakiet Prawnik dla Firmy?

  Prawnik dla Firmy jest pakietem skierowanym do mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek osobowych i spółek kapitałowych.

 8. Jakie usługi objęte są abonamentem?

  W ramach każdego z pakietów klient LexCare otrzymuje:

  • nielimitowaną liczbę porad prawnych drogą elektroniczną (e-mail, serwis www z indywidualnym kontem), telefoniczną oraz w postaci konsultacji osobistych dotyczących poszczególnych zagadnień z zakresu dziedzin prawa objętych pakietem,
  • weryfikację dokumentów prawnych,
  • przygotowanie dokumentów prawnych; usługa ta obejmuje przygotowanie następujących rodzajów dokumentów: wezwania do zapłaty, wezwania do podjęcia innych działań lub zaniechania pewnych działań, projektu pełnomocnictwa, projektu pozwu, projektu wniosku w postępowaniu nieprocesowym, zabezpieczającym i egzekucyjnym, projektów pism i wniosków w sprawach konsumenckich, przygotowanie i zmiana testamentu (1 (jeden) raz w roku),
  • reprezentację klienta w sądzie I instancji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • reprezentację klienta przed organami administracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • reprezentację klienta przed organami ścigania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
    
 9. Czy mogę skorzystać z porady prawnej dwa razy w miesiącu?

  Tak, w ramach wybranego pakietu klient może korzystać z pomocy prawnika nieograniczoną ilość razy w miesiącu.

Płatności, faktury
 1. Jak mogę opłacać abonament?

  Abonament za opiekę prawną można opłacać miesięcznie, kwartalnie, a nawet rocznie. Abonament opłacany jest z góry za dany okres.

  Abonament można opłacać przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

Strefa Klienta
Logowanie
Masz pytania?
Zadzwoń lub wypełnij formularz.
533 22 22 33

Koszt połączenia według taryfy
operatora.

Wyślij